Transportul mărfurilor sensibile la temperatură, perisabile, refrigerate și congelate