Transportul feroviar de mărfuri în containere, transportul de bunuri cu containere feroviare,